fredag 13. september 2013

Nytt frå Garden of Eden


Kjære giver!

Håper du har hatt en fin sommer,og er klar for å ta fatt på høsten som ligger foran.

De siste månedene har det vært arbeidet iherdig på barnehjems-tomten. I tillegg til å sørge for en god ramme for barna der, har det vært stor byggeaktivitet.

Vi er jo utålmodige etter å få bygget det neste barnehuset, slik at flere kan få bo på dette fredelige og trygge stedet, og gå på god skole. Men vi er i en oppbyggingsfase der mye infrastruktur skal på plass for første gang. Og når vi organiserer og bygger disse tingene, tenker vi på at det skal være kvalitet, og at det skal kunne brukes til langt flere barn enn de 12 barna som allerede bor der.

Besøket fra Thomas og Beatrice i mai i år gav innsamlingsarbeidet her i Norge en god fart fremover, da flere meldte seg som faste givere i tillegg til de pengene vi samlet inn. Derfor har vi kjøpt buss, borer etter vann, har bygget toaletter og bygger fjøs. Neste skritt blir å starte på de to neste bygningene som skal romme mennesker. Men her har vi bare starten på det beløpet som trengs. Vi har imidlertid tro for at det vi trenger i fortsettelsen kommer når det skal.

Det er inspirerende å tenke på at starten med noen få hundrelapper pr mnd i 2006 har fått utvikle seg til det "store lille" flotte som skjer der nede idag.

Takk for at du er med og gjør dette mulig. For oss i styret er det et privilegium å få lov og forvalte dine generøse gaver.

Vi lover å gjøre så godt vi kan og etter beste evne. 

De aller beste hilsener og med bønn om at du kjenner på kropp og sjel Guds gode velsignelse i ditt liv i tiden som ligger foran.

På bildene ser du byggingen av fjøset der de 4 norskeide kyrene skal bo.


For styret i Garden Of Eden Kenya - Support,


Elin og Harald


www.gardenofedenkenya.no
 

onsdag 4. september 2013

Leirdag på Kyrkjetunet

NMS U lager også i år en innholdsrik dag I Kyrkjetunet på Os med leker, andakt, sang, misjonsinfo, aktiviteter og selvsagt pizza! Vi har misjonsmarked, der vi samler inn penger til et prosjekt på en gøy måte. Leirdagen i år er 14. september for de som går i 2.-7. klasse. Den er i Kyrkjetunet, begynner kl 11.00 og avsluttes kl 16.00. Prisen er kr 50,- pr barn, men ta med litt ekstra til misjonsmarkedet! Påmelding innen 11. september til: Os Kyrkjelyd 56 57 24 00 eller epost sk@os.kyrkja.no Du kan også sende en e-post til hlk@nms.no Ta med en venn og bli med!

mandag 24. juni 2013

Takk for sist!

UPDATE JUNE 2013 Dear friends: We keep you updated with what God is doing in our lives and with the ministry that you play a big part. We are very grateful to God for the grand visit of Norway, it was indeed very pleasant and enjoyable. Beatrice and I were humbled to be in the presence of friends, starting with our host Harald and Elin Salbu, the leadership of GOEK Support foundation Norway and all the sponsors and supporters of our many programs and activities for children, it was very meaningful and touched our lives to the core to meet all of them, to report and thank them all for their unyielding and unfailing devotion to help us succeed in our ministry to the poor and needy of Kibera slum. It was a blessing to visit churches, schools and many supporters who have adopted our GOEK Children's village. The Concerts For Hope in Os and Oslo were such big events and there too we saw many people proclaim their desire to become sponsors and supporters of our ministry. In the midst of all the good things happening, our hearts absolutely bled when our friend and the architect of GOEK Orphanage Morten Salbu died. His life ended abruptly on the road as he drove from the concert in Os, he served us, and wanted to make a difference in the lives of the poor children who needed it most. Our host who is his brother Harald Salbu and the family were mourning, but we also saw them draw strength from the Lord as we mourned with them, prayed, sang and read scriptures together, and We continue to pray for this family that is so close to our hearts. The Lord strengthened us and much was accomplished during the trip. Due to the love and support of the people of Norway we are back more stronger because more children will be sponsored and development projects will continue at the Orphanage. We have returned to Kenya encouraged to know that God has surrounded us with partners in the beautiful country of Norway. You all have our prayers as you continue to partner with us to make a difference in the lives of our friends. God bless you so much, we love you all! TUSEN TAKK, NORWAY !!!!!!! GOEK Thomas and Beatrice Jeny

Garden of Eden

Besøk fra Kenya Vi har i mai hatt 2 uker med besøk av Thomas og Beatrice. Det ble uker med store kontraster. Flere gode arrangementer og besøk i flere menigheter. Til sammen ble det samlet inn 130.000 kroner. Flere meldte seg som nye faste sponsorer. Videre ble det knyttet gode og viktige kontakter. Neste byggetrinn Vi er nå igang med neste fase i barnehjemsprosjektet, der vi skal 1. bore etter grunnvann 2. bygge flere utendørs vaskeplasser 3. bygge fjøs 4. kjøpe buss Disse prosjektene er kostnadsberegnet til knapt 300.000 NOK. Pengene er nå i disse dager på vei til Nairobi. Tusen takk til alle dere som har gitt! Morten Ramm Salbu sin bortgang Midt under besøket, og midt i alt det positive, døde Haralds bror Morten, brått og uventet. Det skjedde like etter Konsert for Håp i Os, der Morten også deltok og var med og gjorde konserten til en fin opplevelse. Tapet er stort og sorgen vil være tung for oss som stod ham nær - i lang tid fremover. Men midt i sorgen kan vi også glede oss over det Morten fikk bety for så mange mennesker gjennom et innholdsrikt liv. For Garden Of Eden Kenya sin del vil det si fadder for flere barn gjennom flere år, samt arkitekt for barnelandsbyen. Garden Of Eden Kenya sitt barnehjem er annerledes - og det vakreste i hele Nairobi - synes vi. Etter Mortens bortgang ble det opprettet en minnekonto. Det står nå 40.000 kroner på denne kontoen. Pengene vil bli brukt til en investering på barnehjemstomten som er Mortens minne verdig, og som for fremtiden vil minne oss og andre på hva Morten har betydd for Garden Of Eden Kenya og mange foreldreløse barn fra slummen. Vedlagt finner du 3 bilder av Morten, da han besøkte slummen for første gang i 2009. Nyhetsbrev fra Kenya Som vedlegg finner du et fint nyhetsbrev fra Thomas og Beatrice. Så ønsker vi deg alt godt for sommeren - og takker igjen for at du er med og forandrer liv! Beste hilsen Elin og Harald Salbu for styret i Garden Of Eden Kenya - Support

torsdag 14. februar 2013

NMS Gjenbruksbutikk i Os har hatt årsmøte

Solide mannfolk ved styrebordet!   Frå høgre  -  Leif, Lars og Sigurd  -  sistnemnde var hanka inn av styret for å leie under årsmøtesakene. Her skulle alt gå rett for seg! Og det gjorde det. 25-30 personar i salen fylgde spente med.

Og årsmeldinga viste at gjenbruksbutikken har hatt eit nytt, godt år. Berre nokre få tusen kroner under ein million i brutto! Frå NMS sentralt kjem det lovord og takk. På landsbasis er det no 42 slike butikkar i sving. Dei vert ei stadig viktigare inntektskjelde for misjonen.

Leif Fjellvang og Per Fimreite gjekk ifylgje regelverket ut av styret. Men dei hadde sagt seg villige til attval. Og valde vart dei for full applaus! Øvrige styremedlemmer er Inger-Johanne Haugland, Stein Ødemark og Astrid Enstad. Magne Halland er økonomiansvarleg.


Ei rekke blide frivillige frå gjenbruksbutikken var med på årsmøtet. Men det trengst fleire mannfolk! Kjellaug Aase Fyllingsnes hadde ordet etter at sakene var gjort unna. Ho arbeidde meir enn nokon annan for at det skulle bli gjenbruksbutikk i Os. Og ho sette ord på gleda og takksemda over det som har vakse fram. Som rett og rimeleg er, gav ho Leif Fjellvang honnør for iver og innsatsvilje til beste for gjenbruksbutikken og miljøet der. Han er ein optimistisk gledespreiar og brukar utallige timar i og for butikken. Årsmeldinga viser elles at det er mange som heilhjarta yter sin innsats.

Årsmøtet baud på kaffe og kaker av beste merke. Der var song av Hagaviktrioen, og Per Fimreite hadde ein tankevekkjande andakt.

Og frå misjonsbloggen seier vi lukke til og Guds signing over nytt arbeidsår! Vert det ein ny million?

tirsdag 15. januar 2013

Nytt frå Brasil

Aasmund Brekke skriv om kyrkjelyden i Ceilândia:

Pastor Everton Luiz Knaul, som nett er ferdig utdanna og ordinert, tok til som kyrkjelyden sin prest i februar 2012. Kyrkjelyden har no blomstra opp etter ein bølgjedal som var særleg merkbar då kyrkjelyden var utan prest eller arbeidar. Det er mange aktivitetar i gang. I tillegg til gudsteneste og søndagsskule kvar søndag er det bibelstudium kvar veke, ungdomsgruppe, "tweens"-gruppe og kvinnegruppe annankvar laurdag. For 2013 ser det ut til å bli eit forholdsvis stort konfirmantkull med bortimot 10 konfirmantar som skal gå til undervisning annankvar veke i 2 år. Totalt er det 59 innskrivne medlemmer i kyrkjelyden, med store og små.

Det vart gjort ei omfattande oppussing av kyrkja for nokre år sidan. Det vart då bygd ein andre etasje på kyrkjebygget, og kyrkjerommet vart plassert der. Men no er ein usikker på om konstruksjonen kan bere dette. Ein har difor teke i bruk eit mindre rom i første etasje til kyrkjerom. Men det er berre middels eigna. Presten bur i ein liten leilighet i kyrkjebygget, men den er i dårleg forfatning og lite eigna som prestebustad.

I løpet av siste år har det difor blitt vedteke at kyrkjebygget skal seljast for å kjøpe eit anna og meir eigna bygg. Men det er uvisst om denne planen vil lukkast. Soknerådet har difor bestemt at presten skal bu i kyrkja i Samambaia, omlag 18 km unna. Det vanskelege med dette kyrkjebygget er at tomten er berre utlånt av det offentlege. Myndighetene kan krevja han tilbake dersom det ikkje går for seg nokon kyrkjelydsaktivitet der.

Ein har difor byrja med å leggje ei gudsteneste i månaden til Samambaia. Kyrkjefolk i Ceilândia møtest då utanfor si eiga kyrkje og køyrer saman til Samambaia for å halda gudsteneste der. Kyrkjelyden i Samambaia vart lagt ned i 2005, og det har så langt vist seg uråd å få med nokon frå Samambaia på desse gudstenestene.  Men etter kvart som ordninga får etablert seg meir, vonar ein at nokre av dei gamle medlemmene vil koma tilbake.

mandag 12. november 2012

Inspirerande misjonsmesse for Det Norske Misjonsselskap

Ein frimodig barneflokk syng om Jesus til begeistring i det fullsette Kyrkjetunet! Det er misjonsmesse med trykk på misjon! Ja, for denne dagen er det ikkje berre snakk om messe og messe-pengar. Det er fellesskap, friskt engasjement - med Jesus i sentrum. Etter at borna - "7-and-up" - har gledd alle med fin song, kjem eit levande møte med kvinna i Samaria - ho som trefte på Jesus ved brønnen og vart eit nytt menneske - ein misjonær. Tidlegare Kameraun-misjonær Målfrid Sandvik dramatiserte kvinna. Og etterpå drog mannen hennar - Chances Emmanuel - i gong lovsong på fleire språk. Han er frå Kamerun - og var ei levande påminning om at misjonsoppdraget går verda over.

                Misjonsmesse er møtestad for alle generasjonar, og vaffel, kaffe og saft smakar godt. På ettermiddagen er det råd å få graut og suppe. Det kjem vel med, for mange er på Kyrkjetunet frå morgon til kveld på messedagen.
Men så kjem årane fram - fire åresal på messedagen. Det er visst ingen tvil om at åresalet dreg folk. Litt spenning tek vi gjerne med oss - og då er det rein bonus å vite at pengane går til misjonen! I år vart prisen sett opp frå 10 til 20 kroner. Messekomiteen var spent: ville det bli misnøye og mindre inntekt? Vi høyrde ikkje noko, og nærpå 30.000 kroner vart "rodd inn" med årane! No skal det seiast at gevinstane under åresalet var mange og flotte. Då er det kjekt å vise bordet fram!
Men åresal er berre ein av inntektspostane. Loddbøkene var ute i fleire månader . To dagar på Amfi og ein dag på Ravneberghaugen fekk folk loddene "opp i hendene" - og dei som prøvde seg på lotteriet, kom kanskje heim med ei kake eller ein blomst! Messedagen vart avslutta med trekning av alle dei fine gevinstane . Totalt kom det inn over 25.000 kroner på loddsalet. Sal av bakverk henta inn over 13.000 og andre salsvarer nærpå 10.000 kroner.

I skrivande stund er det klart at misjonsmessa 2012 kjem ut med ein netto på 103.000 kroner. Det er 1000 kroner mindre enn i fjor  -  men eit fantastisk resultat! Messekomiteen takkar alle ivrige og trufaste messevener  -  og er i full gong med planlegging av 2013!